Kainos nurodytos vienam asmeniui:

1 pamoka 1 val. – 8 Eur

1 val. x sav./ 4 pamokos – 25 Eur

1 privati pamoka (1 val.) – 42 eur (1 – 2 asmenys)

Už šokių pamokas reikia sumokėti į priekį per pirmąjį užsiėmimą už 4 savaičių pamokų ciklą, arba už kiekvieną pamoką atskirai, tik kurioje dalyvaujama. Pinigai už praleistas pamokas negrąžinami, mokėjimai į priekį nenukeliami.

(engl.)

Prices per person:

1 lesson 1 h. – 8 Eur

1 h. x week/ 4 lessons  25 Eur

1 private lesson (1 h.)  42 Eur (1-2 person)

Fee must be paid at the first lesson for the 4-weeks cycle of lessons, or for each lesson individually in which participates. Money for missed lessons is not returned, payments are not moving forward.

agne salsa

Registracija į šokių pamokas

https://www.facebook.com/soksalsa.lt/