Kontaktai

Agnė Salsa

Tel. +370 686 92585

info@soksalsa.lt

https://soksalsa.lt/registracija/

https://www.facebook.com/soksalsa.lt/

Šokių pamokos Vilniuje | Salsa | Bachata | Agnė Salsa

Salsa mano gyvenime atsirado 2002 metais Italijoje, nuo to laiko aš nenustojau šokti nei akimirkai. Salsa pamokos Vilniuje atsirado 2003 metais. Pradžioje šokau Kubietiško stiliaus salsą, Rueda de Casino, Bachatą, Merengę, vėliau susipažinau ir su kitais salsos stiliais (Los Angeles style, New York style), Kizomba, Semba, na o šokių įgūdžius tobulinausi šokių pamokose ir įvairiuose salsos festivaliuose užsienyje. Nuo to laiko šokiai mano gyvenime užėmė labai svarbią vietą, pradžioje tai tapo mano pomėgiu ir laisvalaikio praleidimu, na o dabar ir pačiu maloniausiu darbu. Labai daug savo laisvo laiko skiriu šokiams, nuolatos tobulinuosi ir manau, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Be to esu labai energinga, charizmatiška, turiu gerą humoro jausmą, nuostabų vyrą ir dvi dukras.

Šiandien yra daug įvairių populiarių Salsos šokio stilių. Kiekvienas Salsos šokio stilius turi savo skirtingas savybes. Salsos stilių pavadinimai atsirado pagal geografines vietoves, kas ir išpopuliarino juos. Be to, Salsa gali būti šokama pagal tą pačią muziką, o kirčiavimas pagal skirtingą išryškintą „1“, „2“ arba „3“ muzikos taktą. Kitaip tai dar vadinama Salsa „On-1“ (Los Angeles style), „On-2“ (New Yourk style), arba „On-3“ (Cuban style/ Rueda de Casino).

Pamokų metu pradžioje aš jus išmokinsiu Los Angeles stiliaus salsą („On-1“) ir aistringąją Bachatą, o kai jau jūs jausitės šiek tiek pažengę, pagal grupės narių norus ir poreikius išmokinsiu jus Kizombą ir Rueda de Casino, kad vakarėlių metu galėtumėte gerai jaustis su kitais šokėjais šokių aikštelėje. Labiausiai noriu  pasidalinti su jumis savo šokių patirtimi ir perduoti visą savo aistrą šokiui. Net jei jūs galvojate, kad jūsų kojos yra “medinės” – tai netiesa, užsiregistruokite į šokių pamokas ir jūs pamatysite ką sugeba jūsų kojytės. Neturite partnerio? Tai ne bėda, užsiregistruokite, mes padėsime jums susirasti šokių partnerį (-ę), arba paskambinkite savo draugui ir paklauskite ką jis veikia nuobodžiais vakarais.

Los Angeles salsa yra vienas iš jauniausių salsos šokių stilių, kuris šokamas porose, pagal aukštos energijos muziką 150 – 200 dūžių per minutę. Šis šokis yra šokamas griežtoje linijoje, papuošiamas plastiškomis rankomis ir sukiniais. Partneris yra šokio vedlys, o partnerė turi klausytis partnerio vedimo ir papuošti šokį žaviais sukiniais bei rankų plastika. Bachata yra labai aistringas porinis šokis, kuris šokamas pagal labai ritmingą, ganėtinai negreitą muziką, išreikštas aistringais sukiniais, akių kontaktu, kūno kalba ir artimai suglaustais kūnais. Bachata yra šokama keliais stiliais, labiausiai mėgstama yra standartinė bachata paįvairinta šiuolaikiškos bachatos junginukais, bachatango ir dominikietiškos bachatos stiliumi. Kadangi bachatą yra lengviau išmokti šokti nei salsą, šokių pamokų metu daugiau laiko yra skiriama salsai, santykiu maždaug 1:3. Taip jau yra, kad moterys mokosi greičiau šokti, nei vyrai, nes jiems tenka sunkesnė užduotis, vyrai turi vesti šokį taip, kad partnerė suprastų ką jis nori šokti ir sugalvoti, kad šokis nebūtų nuobodus. Todėl mielosios, būkite kantrios, padėkite savo partneriui ir vėliau šokių aikštelėje jūs jausitės tikromis moterimis!

Šokti gera kartu!

Iki susitikimo ant parketo, labai lauksiu jūsų salsos ir bachatos šokių pamokose!

 Šokių pamokos Vilniuje | Salsa | Bachata | Agnė Salsa

(engl.)

Hello,

Salsa in my life occurred in Italy in 2002. From the time I did not stop dancing for a moment. Originally I started dance Salsa from Cuban-style salsa, rueda de casino, bachata, meringue, and later met other salsa styles (Los Angeles, New York style), also Kizomba, Semba.  My dance skills I improved at various salsa festivals abroad. Dancing in my life takes a very important place, it became my hobby, leisure time and now it is the most pleasant job. I spend a lot of time for dancing, constantly improve my dancing skills and I believe I need to learn throughout my life. Also I’m very energetic, charismatic, I have a good sense of humor, a wonderful husband and two daughters.

Today there are a wide variety of popular Salsa dance styles. Each Salsa style has its own different characteristics. Salsa style names appeared by geographic area, that popularized it. In addition, salsa can be danced to the same music, but under different stress highlighted “1”, “2” or “3” music stroke. So called “Salsa On-1” (Los Angeles style), “On-2 “(New York style), or “On-3 “(Cuban style / Rueda de Casino).

Today I want to teach you Los Angeles style salsa (“On-1”), passionate Bachata, and when you will be intermediate, i will teach you Kizomba and Rueda de casino. The most I want share my dance experience and transfer all my passion for dance.

Los Angeles Salsa is one of the youngest salsa dance styles that is danced in pairs, according to high-energy music from 150 to 200 beats per minute. This dance is performed in straight-line, with hand-decorated plastic and spins. Male is a leader in dance, and female must follow the partner’s guidance and decorate dance with the charming spins and plastic hand. Bachata is a very passionate pair dance, which is danced by a very rhythmic, quite slow music, expressed passionate spins, eye contact, body language and closely folded bodies. Bachata is danced in several styles, the most popular is the standard modern bachata with variety of Bachatango and Dominicana bachata style combinations. Bachata is easier to learn than salsa, that’s why we have more salsa dance lessons (a ratio about 1:3). It appears that women learn faster to dance than men, because men have a difficult task. Men must keep dancing in the way, that their partners (women) would understand what they want to come up and at the same time – to make that dance not boring. Therefore, dear, be patient, take your partner to the dance floor and you will feel like a real woman!

Dance its so good together!

See You on the parquet, I’ll be waiting for You in salsa and bachata dance lessons!

 Šokių pamokos Vilniuje | Salsa | Bachata | Agnė Salsa